CÁC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Năm học 2018-2019, trường Tiểu học Brendon áp dụng nhiều mức ưu đãi hấp dẫn cho các nhóm học sinh.
HỌC BỔNG BRENDON
Năm học 2018-2019, trường Tiểu học Brendon áp dụng nhiều học bổng hấp dẫn dành cho các học sinh có các giải về học tập, thể thao từ cấp Quận trở lên.