HỘI THẢO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 - 2017
Để đăng ký hội thảo và nhận nhiều ưu đãi, quý vị vui lòng gọi điện tới số 04.3556.0150
BẢO HIỂM Y TẾ
Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh trong những năm học tại trường, Quý Phụ huynh vui lòng đọc kỹ quy định về Bảo hiểm y tế. Văn bản này được đi kèm Hồ Sơ Ghi Danh khi quý vị đăng ký cho con học tại Brendon.
CÁC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Năm học 2018-2019, trường Tiểu học Brendon áp dụng nhiều mức ưu đãi hấp dẫn cho các nhóm học sinh.
DỊCH VỤ XE TUYẾN ĐÓN TẠI NHÀ
Trường Brendon sẽ cung cấp dịch vụ ô tô đưa đón học sinh tại nhà theo chi phí được ghi rõ trong tờ Biểu Phí đính kèm trong tập Hồ sơ nhập học và trên website của nhà trường. Nếu Phụ huynh có nhu cầu sử dụng dịch vụ, phụ huynh có thể lấy mẫu đơn đăng ký từ Phòng Tuyển Sinh.
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA HỌC SINH
Phụ huynh ký xác nhận vào bản đăng ký về Quy định sử dụng hình ảnh của học sinh trong bộ hồ sơ.
HỌC BỔNG BRENDON
Năm học 2018-2019, trường Tiểu học Brendon áp dụng nhiều học bổng hấp dẫn dành cho các học sinh có các giải về học tập, thể thao từ cấp Quận trở lên.