PHÒNG HỌCTrường Brendon có 15 phòng học chính, 3 phòng học Tiếng Anh theo tiêu chuẩn của Hội Đồng Anh, 1 phòng nhạc, 1 phòng gương (múa, kịch), 1 phòng mỹ thuật, 1 phòng thí nghiệm, 1 phòng thư viện, 1 phòng Lab.Phòng học chính
Phòng học Tiếng Anh

Phòng nhạc
Phòng gươngPhòng Mỹ thuật
Thư viện


Phòng Lab
Phòng Thí nghiệm