SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

SỨ MỆNH 

Trường Brendon có hai sứ mệnh căn bản.

Thứ nhất: Chương trình học ở nhà trường có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh cơ hội học tập và thành đạt.

Thứ hai: Chương trình học ở nhà trường có nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển tinh thần, đạo đức, xã hội, văn hoá và chuẩn bị cho các em học sinh có cơ hội, trách nhiệm và kinh nghiệm trong cuộc sống.

TẦM NHÌN

Trường Brendon luôn mong muốn phụ huynh cùng đồng nhất với nhà trường trong quan điểm giáo dục “Đừng buộc con yêu của bạn học theo cách bạn đã học, các cháu là một thế hệ khác, được sinh ra vào thời điểm lịch sử khác”.

Với việc xác định tầm nhìn chính “Học sinh của trường hôm nay sẽ là những nhà lãnh đạo của ngày mai”, chúng tôi hoạt động dựa trên kim chỉ nam:

-  Thu hút học sinh và giáo viên vào việc trao đổi các dự án học tập ý nghĩa trong nước và trên thế giới.

 -  Xây dựng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khuyến khích chuẩn bị lực lượng làm việc và tạo sự hiểu biết đa văn hóa.

 -  Chuẩn bị cho các con trở thành các công dân năng suất và hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng tăng

Chúng tôi mong muốn xây dựng một ngôi trường xanh, ngôi trường hòa bình trong thành phố Hà Nội, bởi chúng ta sẽ chỉ gìn giữ những gì chúng ta yêu quý, yêu quý những gì chúng ta thấu hiểu, và thấu hiểu những gì chúng ta được dạy dỗ.

 

Định hướng phát triển của trường Brendon:

      • Năm 2011: Trường Tiểu học

      • Năm 2017: Hệ Trung học Cơ sở

      • Năm 2019: Hệ Trung học Phổ thông