MÔN PRESENTATION - THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH
Môn Thuyết trình bằng Tiếng Anh - Presentation dành cho học sinh lớp 4, 5

Là môn học mà các con sẽ được đứng trước cả lớp thuyết trình về 1 chủ đề (chủ đề theo bài học môn ESL hoặc chủ đề mang tính thời sự trên toàn cầu). Các con sẽ được làm việc theo nhóm hoặc cá nhân, dùng hình ảnh tranh vẽ, hoặc sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint để minh họa cho bài thuyết trình của mình.

Các con tự tin sử dụng cả ngôn ngữ cơ thể để làm cho bài nói của mình sinh động hơn 

Môn học này sẽ giúp các con:

+ Nâng cao kỹ năng thuyết trình trước cả lớp

+ Nâng cao sự tự tin thể hiện mình

+ Nâng cao kiến thức xã hội giúp các con có nhiều ý tưởng và biết cách phát triển ý tưởng

+ Nâng cao khả năng hoạt động nhóm, phân chia công việc trong nhóm

+ nâng cao từ vựng, vốn từ, kỹ năng phát âm, nghe nói tốt.