CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TIẾNG ANH - MATHS
Toán Tiếng Anh – Maths là một trong 3 môn học chính thức của giáo dục Tiểu học Anh Quốc.

      Học sinh Brendon được học bộ môn này theo giáo trình Maths của nhà xuất bản Macmilan. Bộ sách là sự kết hợp giữa chương trình giảng dạy Tiếng Anh Cambridge Primary English Curriculum Frameworks (dành cho những người sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai) và Cambridge Young Learners Exams được viết bởi những chuyên gia giáo dục Tiểu học hàng đầu Anh Quốc để có thể phù hợp với đối tượng học sinh độ tuổi từ 6-12.

      Đây cũng được đánh giá là giáo trình rõ ràng, ngắn gọn và giải thích được rõ các khái niệm với sự phong phú về các ví dụ, bài tập hỗ trợ việc dạy và học. Kèm theo giáo trình, sách bài tập là CD với 90 bài luyện tập thực hành dành cho mỗi khối lớp sẽ giúp các bạn nhỏ hiểu sâu hơn về bài học.