BẢO HIỂM Y TẾ
Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh trong những năm học tại trường, Quý Phụ huynh vui lòng đọc kỹ quy định về Bảo hiểm y tế. Văn bản này được đi kèm Hồ Sơ Ghi Danh khi quý vị đăng ký cho con học tại Brendon.
DỊCH VỤ XE TUYẾN ĐÓN TẠI NHÀ
Trường Brendon sẽ cung cấp dịch vụ ô tô đưa đón học sinh tại nhà theo chi phí được ghi rõ trong tờ Biểu Phí đính kèm trong tập Hồ sơ nhập học và trên website của nhà trường. Nếu Phụ huynh có nhu cầu sử dụng dịch vụ, phụ huynh có thể lấy mẫu đơn đăng ký từ Phòng Tuyển Sinh.