QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA HỌC SINH
Phụ huynh ký xác nhận vào bản đăng ký về Quy định sử dụng hình ảnh của học sinh trong bộ hồ sơ.

Trường Brendon sẽ sử dụng hình ảnh của học sinh dưới dạng ảnh, phim, lời nói thu âm, bút tích, tác phẩm của con trong những hoạt động quảng bá cho nhà trường. Những hoạt động này bao gồm website, các trang mạng xã hội, báo điện tử, báo giấy, thông báo, thông cáo báo chí, thiết kế đồ họa, ấn phẩm quảng cáo… Ngoài ra, nhà trường cũng được phép gửi hình ảnh của con tới các đối tác liên kết giáo dục cùng với mục đích quảng bá như trên và được xuất hiện trên website của họ.

 

Trong trường hợp phải chỉnh sửa hình ảnh của học sinh, trường Brendon cam kết sẽ không làm ảnh hưởng tới sự chân thật và danh tiếng của học sinh.