BẢNG TIN CHÀO MỪNG NGÀY 20/11
Để chào mừng ngày 20/11, cô trò Brendon đã sáng tác những tạp chí đầy màu sắc với nhiều chủ đề khác nhau. Chiều ngày 16/11, các giám khảo đã chấm giải để chọn ra bảng tin với nội dung và hình thức đẹp nhất.
Bảng tin khối 1

Bảng tin khối 2

Khối 3 gây bất ngờ cho các giám khảo bởi kết cấu 3D độc đáo.

Bảng tin khối 4. 

Ban giám khảo đánh giá cao sự tỉ mỉ về trang trí cũng như nội dung của cô và trò khối 5. 

Ban giám khảo chấm bảng tin tổ Tiếng Anh. 


Bảng tin Đoàn Đội.